Algemeen

FATIMA CARILLON TERUG IN OFFENBEEK


In 1973,10 jaar na de inzegening van de Fatimakerk in Offenbeek, vond de feestelijke ingebruikname van een carillon van 12 klokken met uurwerk plaats. Aanzet hiervoor was een inzamelingsactie via “Ons Weekblad” onder leiding van pastoor Janson. Een geleend carillon werd op een vrachtauto door Reuver en Offenbeek gereden, bespeeld door Reuvernaar Huub Timmermans en zo werd met succes aandacht gevraagd voor de actie. Dankzij gulle giften van Reuverse en Offenbeekse bewoners en gemeentelijke subsidies kon het carillon bijna 45 jaar lang lief en leed verkondigen van en over heel Offenbeek. Bestuurd door een mechanisch systeem met ponsbanden werden Limburgse en kerkelijke melodieën ten gehore gebracht en werd het uurwerk ingesteld om op vaste tijdstippen te weerklinken.
Na onttrekking van de Fatimakerk aan de eredienst in 2016 en de sloop van de toren in 2018 namen Offenbeekse bewoners spontaan het initiatief voor een samenwerking tussen KOO (Kernoverleg Offenbeek), Repair Café Reuver en BC Broekhin, ondersteund door gemeente Beesel. Parochiecluster Beesel-Reuver-Offenbeek droeg onlangs de klokken (met belangrijke emotionele en cultuurhistorische waarde) over aan KOO. Met als doel een “tweede leven” voor het carillon voor de Offenbeekse gemeenschap werd een plan van aanpak opgezet voor de bouw van een mobiele mini carillontoren. Tijdens de Kerstmarkt in 2018 werd hiervoor symbolisch het startsignaal gegeven.
Intussen is er een definitief plan voor de mobiele mini carillontoren, dat door Repair Café Reuver en leerlingen van BC Broekhin wordt uitgevoerd. Momenteel zijn hierbij (in)direct circa 40 personen betrokken. De carillontoren wordt voorzien van 18 klokken om melodieën in een compleet toonregister te kunnen spelen. Het geheel krijgt een electronische aansturingskast en kan overal tijdelijk worden geplaatst en ingezet bij diverse gelegenheden.
Het streven is een vaste opstelling in het centrum van Offenbeek, wat moet worden uitgewerkt in een volgende stap.
|Doorsturen